هرزگرد کوچک پتزل مدل سویول

1,330,000 تومان بدون مالیات.

462

‎هرزگرد کوچک پتزل مدل سویول پتزل

هرزگر  PETZL SWIVEL S وسیله است که به کارگاه متصل می شود و باعث جلوگیری از پیچ طناب در هنگام فرود می شود. هنگامی که عملیات فرود انجام می شود، طناب درون ابزار فرود پیچ میخورد. این هرزگرد برای یک نفر طراحی شده است


حد مجاز بار: 5 کیلونیوتن

نقطه شکست: 23 کیلونیوتن

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه