هارنس دره نوردی سینگینگ راک مدل کنیون اکسپی

2,100,000 تومان بدون مالیات.

439

هارنس دره نوردی سینگینگ راک مدل کنیون اکسپی

هارنس دره نوردی   SINGING ROCK  CANYON XP 

دارای دو حلقه حمایل ابزار و نیز پد فومی کمر می باشد.

 این مدل تمام شده است

محصولات مشابه