طناب دینامیک بئال مدل کارما 9.8 میل

2,567,000 تومان بدون مالیات.

364

طناب دینامیک بئال مدل کارما 9.8 میل

طناب نیمه استاتیک BEAL KAEMA 

سیستم حمایت و صعود: تک طناب 
حلقه های طناب با متراژ 50 متری میباشد

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه