کارابین گلابی سینگینگ راک مدل بورا

390,000 تومان بدون مالیات.

335

کارابین گلابی سینگینگ راک مدل بورا

کارابین SINGING ROCK BORA HMS

کارابین BORA سینگینگ راک یک کارابین HMS است که برای حمایت، فرود و کارهای ساختمانی طراحی شده است. وسعت سطح تماس کارابین با طناب موجب حرکت بهتر و کاهش اصطکاک روی کارابین می گردد. فرم گلابی شکل این کارابین استفاده از Munter را آسان می کند. این کارابین تا نیروی ۱۰ کیلیو نیوتن مورد تست قرار گرفته است.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه